1/72 Trumpeter, Sukhoi Su-27UB Flanker-C, Aviatsiya Voyenno-Morskogo Flota, 689 GvIAP Red 64, 2002 – Chkalovsk Air Base.

1/72 Trumpeter, Sukhoi Su-27UB Flanker-C, Aviatsiya Voyenno-Morskogo Flota, 689 GvIAP Red 64, 2002 – Chkalovsk Air Base.