1/48 Hasegawa, Kittyhawk Mk.Ia, flown by Squadron Leader Billy Drake, No 112 Squadron, Egypt, 1942.

1/48 Hasegawa, Kittyhawk Mk.Ia, flown by Squadron Leader Billy Drake, No 112 Squadron, Egypt, 1942.